pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra

pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, apimanti naujo augalų apsaugos produktų purkštuvo tapatumo nustatymą, techninės charakteristikos ir parametrų atitikties pateiktai techninei dokumentacijai įvertinimą. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431026&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. primary inspection of plant protection products sprayer vok. Erstprüfung eines Spritz- und Sprühgerätes von Pflanzenschutzmitteln ryšiai: susijęs terminasaugalų apsaugos produktų purkštuvas susijęs terminasaugalų apsaugos produktų purškimo įranga šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 3D-620 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 91-4730)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Erstprüfung eines Spritz- und Sprühgerätes von Pflanzenschutzmitteln — pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, apimanti naujo augalų apsaugos produktų purkštuvo tapatumo nustatymą, techninės charakteristikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • primary inspection of plant protection products sprayer — pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, apimanti naujo augalų apsaugos produktų purkštuvo tapatumo nustatymą, techninės charakteristikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.